AANVRAAG VOOR INSCHRIJVING

U hebt hier de mogelijkheid een verzoek te doen zich digitaal in te schrijven bij dr. Niebuur als u in Hoogvliet bent komen wonen. Verandert u van huisarts binnen Hoogvliet vragen we u telefonisch contact op te nemen.

Formulieren die niet geheel zijn ingevuld nemen wij niet in behandeling.

Om uw inschrijving compleet te maken hebben wij een kopie van een identiteitsbewijs nodig.

Deze mag u mailen naar info@huisarts-r-niebuur.nl. Natuurlijk mag u deze ook afgeven aan de assistente.

(Scroll na inschrijving even naar beneden om te kijken o f u alles juist heeft ingevuld)

Inschrijven

  • Contact informatie

  • Verzekering, huisarts en apotheek informatie

  • Gezondheid

  • Hart en vaatziekten?
  • Diabetes Mellitus?
  • Hypertensie:
  • Medische achtergrond en medicatie: